የዕቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት

የተቋሙን ዕቅድ ከዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መነሻ በማድረግ የባለስልጣኑን አመታዊ ዕቅድ ያዘጋጃል፣ የክንዉን

ሪፖርቶችን በማጠናቀርና በማስገምገም የክትትልና ድጋፍ ስርዓት ይዘረጋል፡፡

እየተጠቀሙ ያሉ

We have 1 guest online
ሥለ አግልግሎት አሰጣጡ