የተቋሙን ዕቅድ ከዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መነሻ በማድረግ የባለስልጣኑን አመታዊ ዕቅድ ያዘጋጃል፣ የክንዉን

ሪፖርቶችን በማጠናቀርና በማስገምገም የክትትልና ድጋፍ ስርዓት ይዘረጋል፡፡

 

1. MENZE Guassa Community CA Managment Plan

Online Users

We have 4 guests online
About Service Delivery