የተቋሙን ዕቅድ ከዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መነሻ በማድረግ የባለስልጣኑን አመታዊ ዕቅድ ያዘጋጃል፣ የክንዉን

ሪፖርቶችን በማጠናቀርና በማስገምገም የክትትልና ድጋፍ ስርዓት ይዘረጋል፡፡

Online Users

We have 5 guests online
About Service Delivery